Kort #28135

 Diss.
saml.
3 W & 1 1 b a m, Ericus Gaatrioiua
Upsalia illustrata. Pars 7; 1771;
a .
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28135
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
3 W & 1 1 b a m, Ericus Gaatrioiua
Upsalia illustrata. Pars 7; 1771;
a .
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort