Kort #27639

 Diss.
' saml.
Thel & u s , Johannes Samuel Medelpadus
Causis dissensus inter philosophos. 1751
Praeses: Alstrin, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
27639
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
Thel & u s , Johannes Samuel Medelpadus
Causis dissensus inter philosophos. 1751
Praeses: Alstrin, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort