Kort #28829

 » Diss.

saml.

Z 9 thra & u 3, August Gerhard Stockholmiensis
Om specialkombinationer. Del 4. 1855.
Praeses: von Zeipel, Victor, Uppsala

Information

Kortnr:
28829
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

» Diss.

saml.

Z 9 thra & u 3, August Gerhard Stockholmiensis
Om specialkombinationer. Del 4. 1855.
Praeses: von Zeipel, Victor, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort