Kort #29213

 Diss.
saml.
Landtman , Torerus Westro-Gothus
[Pro stipendiariis Regiis. ] Exercitationum Academi-
carum 1670
; Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Information

Kortnr:
29213
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Landtman , Torerus Westro-Gothus
[Pro stipendiariis Regiis. ] Exercitationum Academi-
carum 1670
; Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort