Kort #28290

 ; .

_ Diss.
saml.

? W & 1 i n, Lars Gustaf Stoekholmiensia -

] Legend om påfven Gregorius den store. 1848.

!

Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

l

Information

Kortnr:
28290
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; .

_ Diss.
saml.

? W & 1 i n, Lars Gustaf Stoekholmiensia -

] Legend om påfven Gregorius den store. 1848.

!

Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort