Kort #28398

 Diss.
saml.
Wester & & h 1, Franciscus Ostro-Gothus
, Romam in flore. 1755.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28398
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wester & & h 1, Franciscus Ostro-Gothus
, Romam in flore. 1755.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort