Kort #28998

 Diss.
.. saml.
0 hrling, Samuel J. Lappo-Westro-Bothni-
ensis
Vi et efficacia temperamentorum in formando oratore.
Pars 2. 1772.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28998
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
0 hrling, Samuel J. Lappo-Westro-Bothni-
ensis
Vi et efficacia temperamentorum in formando oratore.
Pars 2. 1772.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort