Kort #28733

 %

nm:

. saml.

Wrol; berg, Johannes Gustavus Uplanclus
Historia Regis Ilan Sabah 8.2un Abi. Temå'm ex Arabica
in Latinum oanveraa." Pars 1; 1817".
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28733
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

%

nm:

. saml.

Wrol; berg, Johannes Gustavus Uplanclus
Historia Regis Ilan Sabah 8.2un Abi. Temå'm ex Arabica
in Latinum oanveraa." Pars 1; 1817".
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort