Kort #29234

 DiBBo
saul;
Munaktell, Zacharias Westmaxmua-Dal.
Dias. verba Pauli. Act. cap. 17. vers. 31.
explicatum. 1795.
Praeses: Kraft,;ilaur. Fr. Uppsala.

Information

Kortnr:
29234
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiBBo
saul;
Munaktell, Zacharias Westmaxmua-Dal.
Dias. verba Pauli. Act. cap. 17. vers. 31.
explicatum. 1795.
Praeses: Kraft,;ilaur. Fr. Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort