Kort #27854

 Diss.
3 saml.
T r y 3 6 n, Carl Peter Fjerdhundrensia
Afhandling om löfsamlande för åkerbruket. Del 1.
1805.
Praeses: Liljeblad, Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
27854
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
3 saml.
T r y 3 6 n, Carl Peter Fjerdhundrensia
Afhandling om löfsamlande för åkerbruket. Del 1.
1805.
Praeses: Liljeblad, Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort