Kort #28245

 DiSS .
saml.
Varenius, Sv. Ad. Gothoburgensis
? Undeoima Iliadis Homericae rhapsodia Graece et Sve-
? thice. Pars 4. 1821.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28245
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS .
saml.
Varenius, Sv. Ad. Gothoburgensis
? Undeoima Iliadis Homericae rhapsodia Graece et Sve-
? thice. Pars 4. 1821.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort