Kort #27649

 DiSSo
saml.
'I' hempta. nder, Theoph. P. Westro-Gothus
Absurditatibus Zinzendorffianorum sive Herrnhutano-
rum philosophicis. 1753.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27649
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
'I' hempta. nder, Theoph. P. Westro-Gothus
Absurditatibus Zinzendorffianorum sive Herrnhutano-
rum philosophicis. 1753.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort