Kort #29012

 Diss.
__ saml.
Oller, Nicolaus Fridericus Roslagus
Absolutam scientiae dignitatem non nisi historiae
adserens disquisitio academioa. Pars 3. 1828.
Praeses: Runszen,üJonas Bernhardus, Uppsala

Information

Kortnr:
29012
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml.
Oller, Nicolaus Fridericus Roslagus
Absolutam scientiae dignitatem non nisi historiae
adserens disquisitio academioa. Pars 3. 1828.
Praeses: Runszen,üJonas Bernhardus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort