Kort #27880

 Diss.
saml.
Turdfj & e 1 1 , Jon. Gust. WestrO—Both-
niensis
, Sensu Sublimis morali hominis naturae affini. 1796
«Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27880
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Turdfj & e 1 1 , Jon. Gust. WestrO—Both-
niensis
, Sensu Sublimis morali hominis naturae affini. 1796
«Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort