Kort #27765

 1
Diss.
' saml.
i Tisell, Andreas Mauritius Ostro-Gothus
Anacreontis, Melici vatis. Primum odarium. 1824.
' Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27765
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1
Diss.
' saml.
i Tisell, Andreas Mauritius Ostro-Gothus
Anacreontis, Melici vatis. Primum odarium. 1824.
' Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort