Kort #28721

 Diss.
saml.
W 0 n g, Olaus Ostro-Gothua
Nationen poenae. 1754.
Praeses: Ihre, Jahannea, Uppsala.

Information

Kortnr:
28721
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 0 n g, Olaus Ostro-Gothua
Nationen poenae. 1754.
Praeses: Ihre, Jahannea, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort