Kort #28505

 Diss.
saml-
Wickenberg, Gabriel Smolanåus
Descriptionem curvarum geometricarum per puncta da-
ta. 1754-
w
Praeses: Meldecreutz, Jonas, Uppsala

Information

Kortnr:
28505
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Wickenberg, Gabriel Smolanåus
Descriptionem curvarum geometricarum per puncta da-
ta. 1754-
w
Praeses: Meldecreutz, Jonas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort