Kort #28539

 Dias;
Baml.
W i & 6 n, Dav. Ud. Ostro-Gothua
De harmonia quadraturas hyperbolae aequilaterae et
rectifioationis pamabalae Apollonianaeï 1806;
Praeses: Lgnderäeok, Nicol. Uppsala

Information

Kortnr:
28539
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias;
Baml.
W i & 6 n, Dav. Ud. Ostro-Gothua
De harmonia quadraturas hyperbolae aequilaterae et
rectifioationis pamabalae Apollonianaeï 1806;
Praeses: Lgnderäeok, Nicol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort