Kort #27557

 Disa.
saml.
' T & nnsl: r 6 m, Nicolaus Magnus Jemtius
De statu Sveciae ad mortem R. Johannis III. 1801
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
27557
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
' T & nnsl: r 6 m, Nicolaus Magnus Jemtius
De statu Sveciae ad mortem R. Johannis III. 1801
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort