Kort #28936

 % Diss.
! saml.
*Äman , Petrus J. Roslagus

ïModeramine Irae. 1668

Praeses: Ljungh, Petrus Erici, Uppsala

1

]

i

F

Information

Kortnr:
28936
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.
! saml.
*Äman , Petrus J. Roslagus

ïModeramine Irae. 1668

Praeses: Ljungh, Petrus Erici, Uppsala

1

]

i

F

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort