Kort #28252

 Diss.
saml.
Warodell, Pehr Evald Wermlanåus
Om kramp i matstrupen. Del 2. 1850.
Praeses: Glas, Olavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28252
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Warodell, Pehr Evald Wermlanåus
Om kramp i matstrupen. Del 2. 1850.
Praeses: Glas, Olavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort