Kort #29250

 Diss.
saml.
Nlcolal, Ragvaldus Oatro-Gothus
Homerica, illustratg. Pars
1. 1780.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Information

Kortnr:
29250
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Nlcolal, Ragvaldus Oatro-Gothus
Homerica, illustratg. Pars
1. 1780.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort