Kort #28923

 a

1

? DiSS.

* o saml.

& Akermark, Gudmundus Smolanäus

Qua Aurel. Cornelius Celsus, medicorum Cicero Latia
L norumque Hippocrates, proponitur. 1758.

1 .

l

j Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

a

, _
a

i

Information

Kortnr:
28923
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

a

1

? DiSS.

* o saml.

& Akermark, Gudmundus Smolanäus

Qua Aurel. Cornelius Celsus, medicorum Cicero Latia
L norumque Hippocrates, proponitur. 1758.

1 .

l

j Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

a

, _
a

i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort