Kort #27740

 Diss.
Saml.
T i 3 nell, Jonas Ostro—Gothus
Prima Iliadis Homerieae rhapsodia Svethice reddita.
Pars 50 18100
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27740
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml.
T i 3 nell, Jonas Ostro—Gothus
Prima Iliadis Homerieae rhapsodia Svethice reddita.
Pars 50 18100
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort