Kort #29288

 Diss.
Saml-
R 0 5 beck , Christianus Uplandus
seu certaminum gymnicorum apud Graeöc
cos, origine, cum adplicatione ad res patrias. Pars
1. 1748
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29288
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml-
R 0 5 beck , Christianus Uplandus
seu certaminum gymnicorum apud Graeöc
cos, origine, cum adplicatione ad res patrias. Pars
1. 1748
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort