Kort #27842

 Diss.
saml o
: T-roil, Gustavus von
Historia de baptismo, observationibus criticis,
-exegeticis et dogmaticis illustrata. Pars 1. 1802.
Praeses: Almquist, Er. Abrah., Uppsala

Information

Kortnr:
27842
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml o
: T-roil, Gustavus von
Historia de baptismo, observationibus criticis,
-exegeticis et dogmaticis illustrata. Pars 1. 1802.
Praeses: Almquist, Er. Abrah., Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort