Kort #29198

 Diss.
. saml.
. J 0 h & nsson, Johannes Freå; Ostro-Gothus
L
Diversis verbi significatibus.
% 1854. ,
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala
l
1

Information

Kortnr:
29198
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
. J 0 h & nsson, Johannes Freå; Ostro-Gothus
L
Diversis verbi significatibus.
% 1854. ,
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala
l
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort