Kort #27886

 Diss.
saml.
Tybelius , Johannes E. Gestricius
,Causa finali in genere. 1679
PraesessaSteuchius, Matthias, Uppsala

Information

Kortnr:
27886
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tybelius , Johannes E. Gestricius
,Causa finali in genere. 1679
PraesessaSteuchius, Matthias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort