Kort #27993

 DiSSc
saml.
Unander, Joh. Ol. Roslagus
. De prismatibus aohromaticis. Pars 1. 1819.
Praeses: Lundahl, Laurentius 18. Uppsala

Information

Kortnr:
27993
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSc
saml.
Unander, Joh. Ol. Roslagus
. De prismatibus aohromaticis. Pars 1. 1819.
Praeses: Lundahl, Laurentius 18. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort