Kort #28679

 Diss.
saml.
Winql). i s t, Vilhelm Ferdinand Uplandus
Om 'reäuctionen af krono— eeh adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 6.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28679
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Winql). i s t, Vilhelm Ferdinand Uplandus
Om 'reäuctionen af krono— eeh adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 6.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort