Kort #27910

 Diss.
samlo
Törner , Johannes J. Ostro-Gothus
De Chronologia Ecclesiastica. 1740
3 Praeses: Celsius, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27910
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
samlo
Törner , Johannes J. Ostro-Gothus
De Chronologia Ecclesiastica. 1740
3 Praeses: Celsius, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort