Kort #28793

 Diss.
saml.
Y 0 kenl: e r g, Petrus Ostro-Gothua
Litis natura. Part. 1. 1757.
Praeses: Fick, Johannes Briana, Uppsala

Information

Kortnr:
28793
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Y 0 kenl: e r g, Petrus Ostro-Gothua
Litis natura. Part. 1. 1757.
Praeses: Fick, Johannes Briana, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort