Kort #27722

 Diss.
saml-
Tiburtius, Tiburtius E. Dalekarlus
Systemate Scandinaviae Sveciae infausto. 1751.
i Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27722
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Tiburtius, Tiburtius E. Dalekarlus
Systemate Scandinaviae Sveciae infausto. 1751.
i Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort