Kort #28766

 Diss.
saml.
* Wåhlander, Jon. Ostro-Gothus
!
? Bion Smyrnaeus bucolicus vates. Pars 10. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28766
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
* Wåhlander, Jon. Ostro-Gothus
!
? Bion Smyrnaeus bucolicus vates. Pars 10. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort