Kort #27594

 DiSSo
saml."
T 9 n g g :: é 11, Johannes Westro-Gothus
Collectis monumentornm historiam Svecanam illustran-
tium. Sect; 4. 1800.
PmeseszNeikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
27594
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml."
T 9 n g g :: é 11, Johannes Westro-Gothus
Collectis monumentornm historiam Svecanam illustran-
tium. Sect; 4. 1800.
PmeseszNeikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort