Kort #28318

 Diss.
saml.

Wennberg, Thure Gustavus Gestricius-

; Helsingus

Mutuo linearum geometricarum contactu observationes.

j Pars 5. 1836.

] Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Information

Kortnr:
28318
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.

Wennberg, Thure Gustavus Gestricius-

; Helsingus

Mutuo linearum geometricarum contactu observationes.

j Pars 5. 1836.

] Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort