Kort #28897

 Disa.
sw]...
Åkerbla &, Johan David. Weatm-Gothus
Frimis Sveoiae, sub R; Gustavo I.. extra Septentrio-
nem initis foederibus. 1782.
»
Frasses: Fant, Ericus M'; Uppsala

Information

Kortnr:
28897
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
sw]...
Åkerbla &, Johan David. Weatm-Gothus
Frimis Sveoiae, sub R; Gustavo I.. extra Septentrio-
nem initis foederibus. 1782.
»
Frasses: Fant, Ericus M'; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort