Kort #28055

 Diss.
saml.
W & hlberg, Laurentius Suenon. d. y.
Westro—Gothus
Disciplina militari ejusque necessitate. 1742.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
?
ä
a

Information

Kortnr:
28055
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & hlberg, Laurentius Suenon. d. y.
Westro—Gothus
Disciplina militari ejusque necessitate. 1742.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
?
ä
a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort