Kort #28980

 Diss.
.. saml.
Odma. n, Samuel Laurentius Smolandus
Meditationes generaliores, de humaniora litteratura
prisca, recentioris matre et magistra. 1770.
1 Praeses: Sundström, Jonas Er. Uppsala

Information

Kortnr:
28980
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
Odma. n, Samuel Laurentius Smolandus
Meditationes generaliores, de humaniora litteratura
prisca, recentioris matre et magistra. 1770.
1 Praeses: Sundström, Jonas Er. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort