Kort #27742

 Diss.
saml.
Tiliande :, Petrus Smolanåus
Exercitationes philologioae.in Matthaei Evangelium,
ejusque, metaphrasin Svecanam. Pars 1. 1765.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27742
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tiliande :, Petrus Smolanåus
Exercitationes philologioae.in Matthaei Evangelium,
ejusque, metaphrasin Svecanam. Pars 1. 1765.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort