Kort #28789

 - . Diss.
saml.
Yckenberg, Johannes Jac. Uplandus
De pompa togae virilis sumendae apud Romanos. 1756.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28789
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

- . Diss.
saml.
Yckenberg, Johannes Jac. Uplandus
De pompa togae virilis sumendae apud Romanos. 1756.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort