Kort #29349

 Diss.
saml.
Wallsterason, Petrus Ericus Gestricius-
Helaingus
Pars 1. 18550
Praeses: Göransson, Zacharias, Uppsala

Information

Kortnr:
29349
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wallsterason, Petrus Ericus Gestricius-
Helaingus
Pars 1. 18550
Praeses: Göransson, Zacharias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort