Kort #27566

 _
Diss.
saml.
Tegman , Andreas Er. Uplandus
Philosophia falsa. 1775 «
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27566
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_
Diss.
saml.
Tegman , Andreas Er. Uplandus
Philosophia falsa. 1775 «
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort