Kort #29002

 Diss.
.. saml-
0 hrstr 6 m , Fredrik Stockholmiensis
Förslag till befrämjande af god hushållning vid jern-
hyttor. 1770
.Praeses: Christiernin, Petrus Nic. Uppsala

Information

Kortnr:
29002
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml-
0 hrstr 6 m , Fredrik Stockholmiensis
Förslag till befrämjande af god hushållning vid jern-
hyttor. 1770
.Praeses: Christiernin, Petrus Nic. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort