Kort #28134

 i

3 Diss.

* saml.

3 W & 1 1 b & r g, Ericus Andreas Gcthoburgensis

' Integratione formularum rationalium. Pars 3. 1824.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Information

Kortnr:
28134
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

i

3 Diss.

* saml.

3 W & 1 1 b & r g, Ericus Andreas Gcthoburgensis

' Integratione formularum rationalium. Pars 3. 1824.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort