Kort #27610

 ' . Diss.
saml.
T 3 rserl1 &, Samuel Dalekarlus
De rebuspublicis mixtis. 1747.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala
!

Information

Kortnr:
27610
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' . Diss.
saml.
T 3 rserl1 &, Samuel Dalekarlus
De rebuspublicis mixtis. 1747.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort