Kort #28084

 Dies;

saml .
W & hlström, Jonas Gustavus'Wermlandus
Origine nobilitatis Germanicae. Pars 2. 1856.
Praeses: Runsten, Jonas Bernhardus, Uppsala

Information

Kortnr:
28084
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dies;

saml .
W & hlström, Jonas Gustavus'Wermlandus
Origine nobilitatis Germanicae. Pars 2. 1856.
Praeses: Runsten, Jonas Bernhardus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort