Kort #27774

 Dies;
saul;
T 9 1 1 e n 5 r a n, Frnäerieus Oatra—Gothns
* Ad loco selecta e Geneseos cap. 12—25; vera; 18.
! Suethica vertenda observationes; Pars 8; 1828.
? Praesea: Knös, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
27774
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dies;
saul;
T 9 1 1 e n 5 r a n, Frnäerieus Oatra—Gothns
* Ad loco selecta e Geneseos cap. 12—25; vera; 18.
! Suethica vertenda observationes; Pars 8; 1828.
? Praesea: Knös, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort