Kort #27863

 Diss.
« saml.
Tulenius , Andreas Westmannus
De constellatione Arietis. 1740
Praeses; Celsius, Andreas, Uppsala
1
!
!
!
i

Information

Kortnr:
27863
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
« saml.
Tulenius , Andreas Westmannus
De constellatione Arietis. 1740
Praeses; Celsius, Andreas, Uppsala
1
!
!
!
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort