Kort #29246

 l

! Diss.

saml.

; Neuman, Israel Gothlanäus

! Animadversiones philologioae et criticae && signifi-
catum primitivum vocis . Pars 1.
1800.
Praeses: Laurin, Joh. Phil. Uppsala

Information

Kortnr:
29246
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

l

! Diss.

saml.

; Neuman, Israel Gothlanäus

! Animadversiones philologioae et criticae && signifi-
catum primitivum vocis . Pars 1.
1800.
Praeses: Laurin, Joh. Phil. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort